فرصتهای شغلی

به تيم مجرب و متخصص ما ملحق شويد
مهندسین مشاور چگالش برای انجام پروژه های بزرگ ملی در صنایع نفت گاز و پتروشیمی از واجدین شرایط در رشته های زیر دعوت به همکاری می نماید

كارشناس فرآيند

شركت چگالش جهت تكميل كادر فني خود جهت خدمت در تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد-آشنايي به زبان انگليسي -آشنايي با استانداردهاي مرتبط در رشته فرآيند و ايمني

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 2 تا 4 سال سابقه كار مرتبط در صنعت نفت گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي ارشد يا كارشناسي رشته مهندسي فرآيند
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :فرآيند و ايمني
 • تاريخ :20 مهر1398

*** فوري *** كارشناس ارشد اداري

شركت چگالش جهت تكميل كادر اداري خود جهت خدمت در دفتر مركزي از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد-آشنايي به زبان انگليسي -تسلط كامل به امور اداري شركتها

ملزومات
 • سابقه کار :15 سال سابقه مفيد و مرتبط با امور اداري در شركتهاي مهندس مشاور
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي ارشد يا كارشناسي مديريت يا مرتبط با امور اداري
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :منابع انساني -اداري
 • تاريخ :20 مهر 1398

كارشناس عمران

تسلط به شبكه تأسيسات زيرزميني، شبكه هاي رواناب و پساب، محوطه سازي و همچنين مسلط به نرم¬افزارهاي تخصصي Civil 3D, PDMS & Flowmaster (or SewerGEMS).

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل5 سال سابقه كاري در زمينه طراحي كارهاي مرتبط با سيويل محوطه پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی : كارشناسي يا كارشناسي ارشد
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :سيويل و سازه
 • تاريخ :11 آذر 1398

كارشناس خط لوله و پايپينگ

شركت چگالش جهت تكميل كادر فني خود در دفتر مركزي از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد -مسلط به طراحي تاسيسات سر چاهي و خطوط فرايندي و جريان -آشنا با طراحي و تكميل مدرك ROUT & PROFILE .-آشنا با تهيه Spec و گزارشات Rout Analyses. آشنا با نرم افزار PDMS و E3D . آشنا با استانداردهاي طراحي

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 5 سال سابقه كاري در زمينه پروژه هاي نفت و گاز و پترو شيمي وخط لوله
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي يا كارشناسي ارشد مكانيك
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :لوله كشي
 • تاريخ :1 دي 1398

كارشناس متريال پايپينگ

شركت چگالش جهت تكميل كادر فني خود در دفتر مركزي از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد. مسلط به تهيه Spec هاي بخش پايپينگ و مدارك ، MTO- MR و TBE-VDR . آشنا به فرايند خريد و مناقصات . آشنا با استانداردهاي طراحي IPS-NIOC-ASME . آشنا با نرم افزار PDMS

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 5 سال سابقه كاري در زمينه پروژه هاي نفت و گاز و پترو شيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي يا كارشناسي ارشد مكانيك يا متالورژي
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :لوله كشي
 • تاريخ :1 دي 1398

كارشناس طراحي پايپينگ

شركت چگالش جهت تكميل كادر فني خود در دفتر مركزي از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد -مسلط به طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي - مسلط به نرم افزار PDMS و E3D -آشنا به استانداردهاي طراحي مرتبط

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 5 سال سابقه كاري در زمينه پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي در شركتهاي مهندسين مشاور
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي ارشد يا كارشناسي مكانيك
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :لوله كشي
 • تاريخ :2 دي 1398

كارشناس استرس آناليز پايپينگ

شركت چگالش جهت تكميل كادر فني خود در دفتر مركزي از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد-مسلط به استرس آناليز خطوط پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي -مسلط به نرم افزار CAESAR II - PDMS - E3D -مسلط به ساپورت گذاري -مسلط به فرايند طراحي ساپورت هاي خاص -آشنا به استانداردهاي مرتبط

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 5 سال سابقه كاري در زمينه پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي يا كارشناسي ارشد مكانيك يا متالوژي
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :لوله كشي
 • تاريخ :2 دي 1398

كارشناس برق

شركت چگالش جهت تكميل كادر فني خود جهت خدمت در تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد-آشنايي به زبان انگليسي -آشنايي با استانداردهاي مرتبط در رشته ي برق- مسلط به نرم افزارهاي مرتبط به ويژه ETAP

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 5 سال سابقه ي كاري در زمينه طراحي تاسيسات برقي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي يا كارشناسي ارشد برق - قدرت
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :برق
 • تاريخ :7 دي 1398

كارشناس ابزار دقيق

شركت چگالش جهت تكميل كادر فني خود در دفتر مركزي از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد-آشنايي به زبان انگليسي -آشنايي به استانداردهاي كنترل و ابزاردقيق الزامي مي باشد.

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 2 تا 5 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي در صنعت نفت گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي ارشد يا كارشناسي برق كنترل/الكترونيك
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :ابزار دقيق
 • تاريخ :10 دي 1398

كارشناس مكانيك

شركت چگالش جهت تكميل كادر فني خود دردفتر مركزي از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد-آشنايي به زبان انگليسي آشنا به تهيه مدارك مهندسي و شفاف سازي فني سازندگان آشنا به تهيه مدرك TBE داراي روحيه كار تيمي و پشتكار در پيگيري فعاليت هاي مهندسي الزامي مي باشد

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 3 تا 5 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي در صنعت نفت گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي ارشد يا كارشناسي مكانيك گرايش حرارت و سيالات
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :مكانيك
 • تاريخ :25 دي 1398

نقشه كش ابزار دقيق

شركت چگالش جهت تكميل كادر فني خود جهت خدمت در دفتر مركزي از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد. -آشنا با نرم افزار PDMS و AUTOCAD و با استانداردهاي طراحي

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 2 تا 5 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي در صنعت نفت گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :ديپلم يا كارشناسي
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :ابزار دقيق
 • تاريخ :7 بهمن 1398