فرصتهای شغلی

به تيم مجرب و متخصص ما ملحق شويد
مهندسین مشاور چگالش برای انجام پروژه های بزرگ ملی در صنایع نفت گاز و پتروشیمی از واجدین شرایط در رشته های زیر دعوت به همکاری می نماید

كارشناس فرآيند

شركت چگالش جهت تكميل كادر فني خود جهت خدمت در تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد-آشنايي به زبان انگليسي -آشنايي با استانداردهاي مرتبط در رشته فرآيند و ايمني

ملزومات
  • سابقه کار :داراي حداقل 2 تا 4 سال سابقه كار مرتبط در صنعت نفت گاز و پتروشيمي
  • مدرک تحصیلی :كارشناسي ارشد يا كارشناسي رشته مهندسي فرآيند
توضیحات
  • محل :تهران
  • بخش / پروژه :فرآيند و ايمني
  • تاريخ :20 مهر1398

*** فوري *** كارشناس ارشد اداري

شركت چگالش جهت تكميل كادر اداري خود جهت خدمت در دفتر مركزي از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد-آشنايي به زبان انگليسي -تسلط كامل به امور اداري شركتها

ملزومات
  • سابقه کار :15 سال سابقه مفيد و مرتبط با امور اداري در شركتهاي مهندس مشاور
  • مدرک تحصیلی :كارشناسي ارشد يا كارشناسي مديريت يا مرتبط با امور اداري
توضیحات
  • محل :تهران
  • بخش / پروژه :منابع انساني -اداري
  • تاريخ :20 مهر 1398