فرصتهای شغلی

به تيم مجرب و متخصص ما ملحق شويد
مهندسین مشاور چگالش برای انجام پروژه های بزرگ ملی در صنایع نفت گاز و پتروشیمی از واجدین شرایط در رشته های زیر دعوت به همکاری می نماید

كارشناس ارشد عمليات بهره برداري از واحدهاي نفتي

بهره برداري از واحدهاي نفتي - ساكن اهواز - آشنايي به زبان انگليسي الزامي مي باشد

ملزومات
 • سابقه کار :15 سال سابقه در بهره برداري از واحدهاي نفتي
 • مدرک تحصیلی :ليسانس مهندسي فرآيند يا مكانيك
توضیحات
 • محل :اهواز
 • بخش / پروژه :نظارت كارگاهي
 • تاريخ :14 شهريور 1397

كارشناس ساخت تعمير و نگهداري

آشنا به قطعات و تجهيزات مرتبط با صنعت نفت- آشنايي با بازار صنعتي اهواز- ساكن اهواز-آشنايي به زبان انگليسي الزامي مي باشد

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط
 • مدرک تحصیلی :ليسانس مهندسي مكانيك
توضیحات
 • محل :اهواز
 • بخش / پروژه :نظارت كارگاهي
 • تاريخ :14 شهريور 1397

كارشناس ايمني بهداشت شغلي و محيط زيست HSE

تسلط به شناسايي و ارزيابي ريسك ها و مخاطرات ايمني و محيط زيست و نحوه مديريت ريسك هاي مربوطه - ساكن اهواز - آشنايي به زبان انگليسي الزامي مي باشد

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط در صنعت نفت- ارائه مدرك معتبر در زمينه هاي ISO9001 - ISO14001 - OHSAS18001
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي بهداشت حرفه اي يا ايمني صنعتي
توضیحات
 • محل :اهواز
 • بخش / پروژه :نظارت كارگاهي
 • تاريخ :14 شهريور 1397